SOLUCIONS

       Per poder veure les oracions proposades corregides, heu de clicar aquí.